Duivenvoordecorridor

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Samen herstellen de gemeenten het in oude luister.

Door de sloop van kassen neemt de totale hoeveelheid bebouwing aanzienlijk af. De sanering van kassen vraagt grote investeringen, mogelijk door de ontwikkeling van nieuwe woningen. Duivenvoordecorridor biedt u een unieke kans om in een groene omgeving te wonen.

Het is een unieke locatie door de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten en de centrale ligging nabij het stedelijk gebied van Den Haag en Leiden.

De Duivenvoordecorridor verbindt de polders van het Groene Hart met de duinen, het strand en de zee. Aan de noordelijke kant wordt het gebied begrensd door de spoorlijn Leiden-Den Haag, aan de zuidelijke zijde door de Vliet. Landgoed de Horsten en de Vliet liggen letterlijk in de achtertuin. U bent binnen tien minuten rijden in Den Haag of Leiden. Meer informatie

Vlietvoorde

Het nieuw te ontwikkelen Vlietvoorde, op de rand van gemeente Leidschendam-Voorburg als onderdeel van de Duivenvoordecorridor, biedt alle kans om een dorpse omgeving te ontwikkelen en de waardevolle karakteristieken van het landschap en de historie optimaal te benutten. Hier zal het ontspannen en veilig wonen zijn; hier zal het leven synoniem zijn met vrijheid. Meer informatie