Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Samen herstellen de gemeenten het in oude luister.

Door de sloop van kassen neemt de totale hoeveelheid bebouwing aanzienlijk af.
De sanering van kassen vraagt grote investeringen, mogelijk door de ontwikkeling van nieuwe woningen.
Duivenvoordecorridor biedt u een unieke kans om in een groene omgeving te wonen. 
 

Disclaimer / Copyright @copy;2013, Duivenvoordecorridor / CMS-Website: Reijers Communicatie